Hanne Kirkby

Speciallægeklinik for Geriatri

Ældreklinikken

 

Hvad er Geriatri?

Speciallet Geriatri betyder sygdomme hos gamle

Den ældre patient er ofte præget af.

  • Flere sygdomme på én gang
  • Nogle af disse sygdomme er kroniske andre er akutte og forbigående
  • Aldersforandringer
  • Funktionstab

Det kræver omhu og specialviden at skelne disse mellem disse mange forskellige forhold som præger helhedstilstanden
Der findes i Danmark ingen praktiserende speciallæger i Geriatri

Om Klinikken

Klinikken er oprettet af speciallæge i Geriatri Hanne Kirkby i 2008
Med baggrund i mangeårig ansættelse ved Geriatriske hospitalsafdelinger har jeg set et behov for at den ældre skrøbelige patient tilses i eget hjem af en speciallæge med kendskab til den ældres særlige behov.
Klinikkens virksomhed er godkendt af Sundhedsstyrelsen og foregår under tilsyn derfra
Klinikken har ingen senge
Klinikken er privat og har ingen overenskomst med den offentlige sygesikring

Ydelsen foregår i form af besøg og konsultation i den ældres eget hjem

Den lægelige vurdering og behandling foregår i tæt samarbejde med patientens egen læge
Klinikken tilbyder også konsulent bistand, undervisning og foredrag til plejehjem, hjemmepleje og kommunale ældreinstitutioner.

Om speciallæge Hanne Kirkby

Speciallæge i Geriatri 1981. Speciallæge i Intern medicin 1985
Mangeårige ansættelser som overlæge på Geriatriske afdelinger i Hovedstadsområdet og i Slagelse